Reglement

WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Deelname

 1.1 De speelster is in het jaar dat de 30-jarige leeftijd wordt bereikt speelgerechtigd. De speelsterkte
       mag maximaal 4 zijn.
 1.2 Gerechtigd tot spelen voor een bepaald team zijn die speelsters die aangemeld zijn óf tijdens de
       1e competitiewedstrijd alsnog aangemeld worden.
 1.3 Bij verhindering van 'n speelster is het toegestaan een niet op het inschrijfformulier voorkomend
       lid in te zetten. De speelsterkte van deze speelster mag niet hoger zijn dan die van de
       verhinderde speelster. .
       Naam invalster + speelsterkte noteren op wedstrijdformulier
       Iedere speelster mag 4x invallen .
       Invallen: niet in dezelfde poule én slechts één klasse lager. Let op speelsterkte.

2. Data en speeltijden

2.1 Data en speeltijden staan elders in het programmaboekje vermeld.
2.2 Alle deelneemsters dienen uiterlijk een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.
2.3 De tijdsduur van een partij is steeds een vol uur. Eindtijd wordt door een signaal aangegeven..
      Men mag ten hoogste 10 minuten inspelen.
.
3. Aantal partijen

3.1 Elke wedstrijd bestaat uit 4 dames dubbel partijen. Een speelster mag maximaal 2 partijen per
. wedstrijddag spelen
.
4. Volgorde van de te spelen partijen

4.1 De wedstrijden worden in 2 blokken verspeeld.
4.2 De dubbels dienen in volgorde van sterkte per blok van 2 dubbels verspeeld te worden (zie punt
      18).
4.3 2 x dubbelen in dezelfde opstelling is niet toegestaan.

5. Opstelling volgens sterkte

      De aanvoerders zijn verplicht de dubbelspelen volgens sterkte op te stellen (punten tellen: zie
      18.1)

6 Pasjesregeling en ploegenuitwisselingsformulier

6.1 De speelsterkte van pasjes van laatste zomercompetitie is geldig .
6.2 Vóór aanvang 1ste wedstrijd moeten beide aanvoerders hun ploegen uitwisselingsformulier –
      volledig ingevuld – overhandigen aan tegenpartij.

7 Afwijken van de opstelling

Indien in 1ste ronde (blok )– door blessure,ziekte of dergelijke – opgegeven wordt dan is het
voor de 2de ronde (blok), toegestaan – met goedkeuring van tegenpartij - een andere speelster
op te stellen. Let op speelsterkte

8. Puntentelling

8.1 Voor elke gewonnen partij ontvangt men 4 wedstrijdpunten. De verliezer krijgt per 3 gewonnen
      spellen 1 wedstrijdpunt (max. 3 punten).
      Uitslag één game verschil :stand 4 - 3 in wedstrijdpunten.
      Bij een gelijkspel is de uitslag 3 - 3 in wedstrijdpunten.
      Indien een partij door blessures wordt gestaakt, blijft het gedupeerde dubbel zijn punten
      behouden(zie 8.1). De tegenpartij ontvangt 4 punten en max.12 games.

9 Kampioen/promotie

9.1 Kampioen van een afdeling is die ploeg die:
      - alle wedstrijden heeft gewonnen, ongeacht het aantal behaalde punten of
      - indien geen enkele ploeg alle wedstrijden heeft gewonnen die ploeg, die op het einde van de
        competitie het grootste aantal wedstrijdpunten heeft behaald.
9.2 Alle kampioenen promoveren – indien mogelijk én gewenst - automatisch

10 Degradanten

       De ploegen die - met uitzondering van de laagste klasse - de 2 laagste plaatsen in hun afdeling
       innemen, degraderen.(afhankelijk van het aantal inschrijvingen).

11. Gelijk eindigen

       Indien twee of meer ploegen met een gelijk aantal wedstrijd-punten eindigen, dan is het
       puntensaldo van de onderlinge wedstrijden beslissend. Valt hier ook geen beslissing dan is het
       puntensaldo van de onderlinge spellen doorslaggevend. Is ook dit puntensaldo gelijk, dan is het
       puntensaldo van alle spellen doorslaggevend.

12. Niet of onvolledig opkomen

       Bij het niet of niet volledig opkomen worden de niet gespeelde partijen voor het niet of niet
       volledig opkomende team als verloren beschouwd. Het wel aanwezige team ontvangt voor elke
       niet gespeelde wedstrijd 4 punten en 12 games.

13. Ballen

       Via werkgroep SET ontvangt U 2 blikken ( 4 ballen in blik).
       Elk team zorgt elke wedstrijddag voor 1 blik ballen in 1ste speelhelft (oktober t/m december)
       Elk team zorgt elke wedstrijddag voor 1 blik ballen in 2de speelhelft (januari t/m maart)

14 Competitieleiding

        ompetitieleiders
       Miep van der Bolt telnr 045-512728 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
       Kitty Bosch telnr 045-5317526 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
       werkgroep
       Elise Geurten telnr. 046-4397521 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 15 Protesten

       Protest tegen vermeende overtreding van dit reglement dient uiterlijk 3 werkdagen na de
       speeldag schriftelijk (per post óf per mail) te zijn bij :
       1) competitieleider..( Schaesbergerhof 23 6372 NV Landgraaf.)
       2) aanvoerster tegenpartij.
.
16. Algemeen

       In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Werkgroep SET

17 Bepalen speelsterkte van een team:
       4-speler 4 punten 7-speler 7 punten
       5-speler 5 punten 8-speler 8 punten
       6-speler 6 punten 9-speler 9 punten

18 Wedstrijdformulier
      Het volledig ingevulde en ondertekende wedstrijdformulier - 1ste exemplaar - na afloop
      wedstrijddag opbergen in de daarvoor bestemde map (kast) óf afgeven aan bar.

      Reserve-exemplaren: wedstrijdformulieren en ploegenuitwisselingsformulieren zijn ook te
      vinden in deze map..

De Stichting Euregio Tennis werkt samen met Tennis Euregio 

Bestuur

Voorzitter Elise Geurten 046-4397521  
Secretaris Elise Geurten 046-4397521  
Penningmeester Jo Waltmans 045-5254538  
Bestuurslid Miep van der Bolt 045-5312728  
Bestuurslid Heinz Liermann 06-10602236  

 

Tennishallen

Parkstadsportcentrum Kerkrade

Hendriks Sportpaleis Hoensbroek

Competitieleiders

Damescompetitie:
Miep van der Bolt, Elise Geurten, Kitty Bosch
Heren 50+ Competitie:
Jo Waltmans