• Landgraaf
 • info@stichtingeuregiotennis.nl
 • 045-5254538

Wedstrijdreglement

HEREN 50+ WINTERCOMPETITIE


1. Deelname:

1.1 Een speler is speelgerechtigd indien hij in het competitie-seizoen augustus/april 50 jaar
      of ouder is.
1.2 Gerechtigd tot het spelen voor een bepaald team zijn de spelers die zijn aangemeld
      middels het inschrijfformulier.
1.3 Spelers die niet zijn aangemeld middels het inschrijfformulier, kunnen deelnemen
      mits zij vooraf worden gemeld bij een van de competitieleiders.
1.4 In de 1e, 2e en 3e klasse mogen spelers, die niet in hun eigen team meespelen, invallen
      bij een ander team.
1.5 Een gerechtigde speler van een team mag slechts in één team en één klasse spelen,
      behoudens het bepaalde in 1.4.
1.6 Bij verhindering van een speler is het toegestaan een niet op het inschrijfformulier
      voorkomende speler, als invaller op te stellen. De speelsterkte van deze speler/invaller
      moet van hetzelfde niveau zijn dan de speelsterkte van het team
1.7 Een teamspeler is de speler die op het inschrijfformulier is gemeld.

2. Inval-regeling.

2.1 Bij de competitieleiders zijn voldoende invallers beschikbaar, maar dan
      moet dit wel tijdig aan de competitieleiders gemeld worden. Mocht toch een te sterke of
      te jonge speler meedoen, dan wordt de betreffende partij ter beoordeling van de
      competitieleiding, met 4 – 0 als verloren op het formulier ingevuld.
      Indien in de eerste klasse een speler invalt, die ook is aangemeld in een ander team van
      de eerste klasse, dan wordt per wedstrijd een wedstrijdpunt in mindering gebracht op de
      behaalde punten.

3. Opstelling en ploegenuitwisselingsformulier.

3.1 De teamopstelling wordt voor de 50+ Wintercompetitie de 50+ Wintercompetitie zo
      mogelijk op dezelfde wijze gehanteerd als tijdens de K.N.L.T.B. zomercompetitie.
3.2 De aanvoerder van de thuisspelende ploeg vult het eerste uur van tevoren het
      wedstrijdformulier in en voor het tweede uur doet dit de uitspelende ploeg.
3.3 Elke speler speelt de tweede wedstrijd met een ander teamlid.
3.4 Indien een partij door blessure of andere oorzaak moet worden opgegeven, is het in de
      tweede partij toegestaan een andere speler op te stellen.

4. Data en speeltijden.

4.1 De data en speeltijden staan in het programmaboekje vermeld.
4.2 Alle deelnemers dienen uiterlijk één kwartier voor aanvang van hun partij in de hal
      aanwezig te zijn.
4.3 De tijdsduur van een partij is steeds een vol uur. De eindtijd wordt door een signaal
      aangegeven. Men mag ten hoogste 5 minuten inspelen.
4.4 Er wordt gespeeld in games welke doorgeteld worden. De eindstand in volle games bij
      het tijdsein is bepalend voor de eindstand van de partij.

5. Aantal partijen.

5.1 Elke wedstrijd bestaat uit 4 herendubbels volgens een vastgesteld speelschema. Het
      speelschema is in het programmaboekje opgenomen.
5.2 Een speler mag, in principe, maximaal 2 partijen per wedstrijddag spelen.
      In overleg met de competiteleider kan in bizondere situaties hiervan worden afgeweken

6. Puntentelling.

6.1 Voor elke gewonnen partij ontvangt men 4 wedstrijdpunten. Bij een uitslag met een
      verschil van één game, krijgt de verliezer 3 punten. Bij een verschil van meer dan één
      game krijgt de verliezer voor iedere 3 gescoorde games één punt. Bij een gelijk spel
      krijgt ieder 3 punten.
6.2 Indien een partij door een blessure wordt gestaakt, blijft het gedupeerde dubbel zijn
      punten behouden. De tegenpartij ontvangt in dit geval 4 punten.

7. Kampioen.

7.1 Kampioen in de speelklasse is het team dat alle wedstrijden heeft gewonnen.
7.2 Is bovenstaande niet van toepassing, dan is het team kampioen dat bij het einde van de
      competitie de meeste wedstrijdpunten heeft behaald.

8. Promotie-/degradatieregeling.

8.1 De teams die kampioen worden van de 2e en 3e klasse hebben recht op promotie.
8.2 Per klasse degraderen in principe 2 teams.
      Het voorlaatste team degradeert uitsluitend als een nieuw team wordt aangemeld dat
      te sterk is voor een lagere klasse. Deze indeling wordt beoordeeld door de
      competitieleiders na overleg met de aanvoerder van het betreffende team.

9. Niet of onvolledig opkomen.

9.1 Bij niet of onvolledig opkomen, worden de niet gespeelde partijen als verloren
      Beschouwd.
9.2. De wel opgekomen ploeg ontvangt voor elke niet gespeelde partij 4 punten.

10. Wedstrijdformulier.

10.1 De ontvangende ploeg zorgt voor het invullen van de wedstrijdformulieren door de
        teamcaptain.
10.2 De aanvoerder van de thuisspelende ploeg vult het eerste uur van te voren het
        wedstrijdformulier in en voor het tweede uur doet dit de uitspelende ploeg.
10.3 Het ingevulde en door beide captains ondertekende wedstrijdformulier wordt direct na
        de wedstrijd ingeleverd bij de halbeheerder.

11. Ballen

11.1 De ballen worden ter beschikking gesteld van de Stichting Euregio Tennis.
11.2 Elk team ontvangt 2 blikken met 4 ballen.

12. De competitieleiding.

12.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleiding.
        De wedstrijdleiding kan in bijzondere gevallen afwijken van het reglement
        na overleg met de betreffende aanvoerder.
12.2 De leiding van de competitie berust bij de Sectie Wedstrijd Tennis van de
        Stichting Euregio Tennis
.
13. Protesten

13.1 Protesten tegen vermeende overtredingen van dit reglement dienen uiterlijk 3
        werkdagen na de speeldag schriftelijk te zijn ingediend bij een competitieleider

De Stichting Euregio Tennis werkt samen met Tennis Euregio

Bestuur

 • Voorzitter

 • Secretaris

 • Penningmeester

  • Jo Waltmans 045-5254538

 • Bestuurslid

 • Bestuurslid

  • Heinz Liermann 06-10602236

Tennishallen

Competitieleiders

Heren 50+ Competitie:

 • Jo Waltmans

 • Heinz Liermann

Copyright © 2023 Stichting Euregio Tennis. All Rights Reserved.
Designed by Ergonics